Olaudah Equiano – från förslavad till frihetshjälte

59 min
Olaudah Equiano stals som barn såldes och förslavades. Men återerövrade sin frihet och lämnade ett enastående bidrag till kampen för slaveriets avskaffande – sin egen, häpnadsväckande livsberättelse.

Redaktionen för detta avsnitt består av:

Cecilia Düringer – programledare och manus

Mårten Andersson – research och manus

Emilia Mellberg – producent

Elias Klenell – Ljuddesign

Medverkar gör också Michael McEachrane, gästforskare vid Raoul Wallenberg-institutet för mänskliga rättigheter.

Vill du veta mer om Olaudah Equiano? Här är några av de källor som legat till grund för avsnittet

Gustavus Vassa, afrikanen av Olaudah Equiano

An African’s life the life and times of Olaudah Equiano av James Walvin

Equiano, the African av Vincent Carretta

equianosworld.org/