Om religionsdialogens kraft och svaghet

47 min
Det finns gränser för hur långt religionsdialogen kan gå. "Man måste inte älska varandra."

Kan religiösa konflikter lösas med hjälp av religionsdialog?
Hör om ett lyckat exempel i Malmö, Amanah, där rabbinen Mosche David HaCohen och imamen Salahuddin Barakat numera samtalar regelbundet.

Hör även Yahya Pallavicini, imam och ordförande för det italiensk-islamiska samfundet som arbetat mycket med religionsdialog eller interreligiöst samarbete som han hellre säger.
Även Jan Henningsson, före detta direktör för Svenska Institutet i Alexandria som länge arbetat med denna dialog och Jakob Wirén, teologisk sekreterare åt ärkebiskop Antje Jackelén och som skrivit en bok om religionsdialog medverkar.

Hör även Ibrahim Kasim, ordförande för den shiamuslimska föreningen Religion och kulturhus i Linköping om helgens oroligheter efter koranbränningarna på olika platser i Sverige.

programledare: Åsa Furuhagen
producent: Anders Diamant
reportrar: Märta Kero och Simon Moser