Om Robert Zero Karl Oskar Broberg

108 min
Kalle Lind och mästerbiografen Klas Gustafson diskuterar multikonstnären, namnbytaren och ordvrängaren Robert ”Robban” ”Roban” ”Zero” ”Ree-Pete” Bridgemountain-Broberg. Johannes Brost nämns.