Öppna dig!

30 min
Gudstjänst om existentiell hälsa från Skillinge Missionshus med pastor Kalle Spetz som leder ett samtal med Lisbeth Gustafsson och Kerstin Enlund. Musik av och med Bengt Johansson.

De talade delarna finns att lyssna på separat eller att ladda ner som podd.

Hur mår du och hur känns det att leva?
Har livet en mening? Kan du värdesätta dig själv och känna inre frid?
Hur du tänker kring dessa frågor påverkar både din fysiska och psykiska hälsa.
Det handlar om den existentiella hälsan – vår motståndskraft i livets prövningar och svårigheter.
Detta och om vilken roll andligheten har är fokus i denna gudstjänst från  Skillinge Missionshus. Dit  har pastor Kalle Spetz bjudit in två gäster för att samtala om detta. Lisbeth Gustafsson som är journalist, författare och hedersdoktor i teologi och Kerstin Enlund som är terapeut och tidigare förbundsrektor i Bilda under många år. Hon är även kyrkostyrelsens ordförande i Equmeniakyrkan.
Båda står som författare till boken "Leva med ovisshet - om existentiell hälsa" som kom ut tidigare i år.

Idag, många år senare, förstår jag att sorgen öppnade mig för livets existentiella eller andliga frågor. Jag fick språk för känslor som tyngde mitt inre och det hjälpte mig att läkas.

Övriga medverkande:
Bengt Johansson, sång och gitarr
Lina Spetz, sång

Text:
Markusevangeliet 7:31-37

Musik:
Kom tätt intill
Genom vatten genom eld
Du är kärlek
Källan
Night wind
Gud ensam räcker
Tilliten till dig
Vart skulle vi gå
Bara i dig

Musik som spelats i avsnittet

 • 11.04
  Bengt Johansson, ackustisk gitarr och sång, Lina Spetz, sång - Kom tätt intill
  Kompositör: Bengt Johansson
 • 11.10
  Bengt Johansson, ackustisk gitarr och sång - Genom vatten genom eld
  Kompositör: Bengt Johansson
 • 11.18
  Bengt Johansson, ackustisk gitarr och sång, Lina Spetz, sång - Du är kärlek
  Kompositör: Bengt Johansson
 • 11.26
  Bengt Johansson, ackustisk gitarr och sång, Lina Spetz, sång - Källan
  Kompositör: Bengt Johansson
 • 11.29
  Bengt Johansson, ackustisk gitarr - Night wind (
  Kompositör: Bengt Johansson
 • 11.34
  Bengt Johansson, ackustisk gitarr och sång - Gud ensam räcker
  Kompositör: Bengt Johansson
 • 11.42
  Bengt Johansson, ackustisk gitarr och sång, Lina Spetz, sång - Tilliten till dig
  Kompositör: Bengt Johansson
 • 11.48
  Bengt Johansson, ackustisk gitarr och sång, Lina Spetz, sång - Vart skulle vi gå
  Kompositör: Bengt Johansson
 • 11.54
  Bengt Johansson, ackustisk gitarr och sång, Lina Spetz, sång - Bara i dig
  Kompositör: Bengt Johansson