Oro för att smittan tar sig in i äldreomsorgen

20 min
Forskning visar att det var anställda som tog in covid-19 på äldreboendena i Sverige i första vågen. Än så länge har inte alla sårbara äldre fått en tredje dos - vad innebär det nu?

Det är unika siffror som presenteras eftersom forskare i Sverige har möjlighet att på individnivå se exakt vad som hände inom äldreomsorgen våren 2020.  

Hör om hur smittspridningen påverkades av antalet kontakter som  personal hade utanför äldreboendena. Det berättar professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet Peter Nilsson.  

Det spelade inte någon roll någon roll om äldreboendena drevs i privat eller offentlig regi, men avgörande var hur hög personalomsättningen var berättar docent i statskunskap Rasmus Broms om sina forskningsrön.  

Maria Eriksdotter, professor i geriatrik vid Karolinska institutet, kommenterar den nya forskningen kring smittspridningen inom äldreboenden, SÄBO, som presenteras i coronakommissionens delbetänkande idag. Nu är hon oroad för att smittspridningen får fäste igen.

Programledare: Annika Östman
annika.ostman@sverigesradio.se

Producent: Jonna Westin
jonna.westin@sverigesradio.se