På partiernas hemmaplan (KD) – ”Kyrkan har haft en oerhört stor betydelse”

14 min
I valdistriktet Donsö-Vrångö i Göteborgs skärgård röstade 39 procent på Kristdemokraterna i riksdagsvalet, och kristendomens plats i Sverige är en viktig valfråga på Donsö.

Sverige Radios reporter Katarina Gunnarsson har besökt ön där invånarna ser sig som ett strävsamt folk som har formats av havet, religionen och av de många rederierna. Hör lokalpolitikern Marianne Bergman (KD) och även Hellen Trägård, Ulla-Britt Antonsson och Erik Antonsson, som är engagerade i den lokala missionsförsamlingen på Donsö.

Det här är del fem av åtta i Katarina Gunnarssons serie ”På partiernas hemmaplan”. Hon har besökt platserna i landet där de olika riksdagspartierna har sina absolut starkaste fästen. Där träffar hon väljarna och frågar dem om vad de ser som de viktigaste frågorna inför valet och framtiden.