Palmeutredningen inifrån del 7/7: Den sista intervjun

52 min
Efter det misslyckade tillslaget Operation Alfa ger sig Hans Holmér in för en sista strid med åklagarna. Holmér tänker inte släppa taget om PKK-spåret i första taget.

Regeringen, med statsminister Ingvar Carlsson i spetsen, agerar medlare. Men Hans Holmér och hans spaningsledning får sparken. Samtidigt sitter han kvar som länspolismästare i Stockholm. Kritiken mot honom, och de metoder som använts av polisen under utredningen PKK-spåret, ökar. Och efter en månad avgår Hans Holmér även som länspolismästare. 

Hemliga intervjuer med Hans Holmér i bankfack.

I bankfacket har DN-journalisten Ann-Marie Åsheden drygt 90 intervjuer med Hans Holmér, men vad hon ska göra med det materialet har hon plötsligt ingen aning om.

Hon gör en sista intervju med Holmér i juni 1987. Då säger han att det finns saker i utredningen som det finns fog för att ifrågasätta, som publiceringen av fantombilden. 

Efter att Holmér avgått har Mårten och Lisbeth Palme bett om ett sista sammanfattande möte. Resultatet av det mötet gör Mårten och hans mamma upprörda. 

På drygt ett år har Holmér gått från hyllad till hånad. “Det var ett år som förändrade honom väldigt mycket”, säger hans dotter Pia Holmér Pettersson. 

Hösten 1988 publicerar Ann-Marie Åsheden en lång artikel i Dagens Nyheter om PKK-spåret. Det leder till att Justitekanslern kallar Ann-Marie Åsheden till förhör i Stockholms tingsrätt, eftersom DN publicerat utdrag ur de hemligstämplade bröllopssamtalen. Ann-Marie Åsheden riskerar tre månader i häkte om hon inte dyker upp i rättssalen. 

För de kurder som blev utpekade som Palmemördare i PKK-spåret sitter traumat i än idag, också för deras familjer. “Det är ingenting man skulle vilja bli kopplad till egentligen, men tyvärr ser ut så”, säger Yusuf, vars pappa Ismet Celepli var en av de huvudmisstänkta. 

Medverkande: 

Ann-Marie Åsheden, journalist.

Christina Jutterström, fd chefredaktör Dagens Nyheter.

Leif Hallberg, fd presstalesman för spaningsledningen och Hans Holmér.

Pia Holmér Pettersson, dotter till Hans Holmér.

Hans Wranghult, fd bitr. spaningsledare.

Mårten Palme, son till Olof Palme.

Yusuf, son till Ismet Celepli.

Medverkande:
Solveig Riberdahl, åklagare.
Ann-Marie Åsheden, journalist.
Yusuf, son till Ismet Celepli.
Kerim, en i kretsen kring det kurdiska bokcaféet.
Halis Ikincisoy, tidigare belagd med så kallad kommunarrest.
Hans Wranghult, fd bitr. spaningsledare.
Leif Hallberg, fd Holmérs presstalesman.
Tommy Lindström, fd chef för Rikskriminalen.
Hans Holmér, fd spaningsledare (från kassett/arkiv).
Annika Hagström och Jan Mosander, SVT (från arkiv).

Serien "Palmeutredningen inifrån" är gjord av produktionsbolaget Banda, för P3.
Av: Lovisa Lamm Nordenskiöld.
Producent: Hugo Lavett.
Redaktörer: Simon Moser och Robert Barkman.
Research & reporter: Sonia Hultqvist.
Exekutiv producent: Jon Jordås.
Publicerad: 2022.