Palmsöndagen

19 min
Från Immanuelskyrkan Örebro med Johan Arenius och Elin Gert.

"Frid och fred är samma begrepp i bibeln. Det är ju särskilt intressant när våld och oro tornar upp sig i och över oss. Den rastlösa oro vi har inom oss är sammanknuten med den kampfyllda oro världen lider av. Och vice versa.
Den räddning som du och jag, och hela världen, desperat behöver finns att få del av i Jesu död och uppståndelse. Exakt hur det sker kan vi nog inte helt reda ut teologiskt. Men det kan trots det bli din och min personliga erfarenhet att Guds kärlek ingjuts i våra hjärtan, att livet kan bli nytt och helt. Att vi blir fria, får frid och kan skapa fred."
(Rikard Edefors, ur predikan)

Medverkande:

Elin Gert, gudstjänstledning
Johan Arenius och Rikard Edefors, predikan

Stella Arenius, Nathalie Lekardal, sång
Joakim Arenius, piano
Julia Eidevald, bas
Martin Winell, trummor

Texter:

Psaltaren 118:22-29
Lukas 19: 28-38
Romarbrevet 5: 1-8

Musik:

Kristus kommer Davids son (S Larson/tysk 1700-tal)
Bereden väg för Herran (mel okänd)
Vi tror (M Crocker, B Fielding)
Hosianna (R Morgan, B Johansson)
O prisa högt (B Hastings, D Ussher, M Sampson)
Jag står (J Houston)
Dig vi lovsjunger, ärar (A Frostenson/C-B Agnestig)

Producent Katarina Josephsson
Tekniker Björn Söderholm, May-Britt Rylander
liv@sverigesradio.se

Musik som spelats i avsnittet

 • 11.09
  Stella Arenius sång, Nathalie Lekardal sång, Joakim Arenius piano - Kristus kommer, Davids son
  Kompositör: tysk 1700-tal
 • 11.15
  Stella Arenius sång, Nathalie Lekardal sång, Joakim Arenius piano, Julia Eidevald bas, Martin Winell trummor - Vi tror
  Kompositör: Matt Crocker, Ben Fielding
 • 11.22
  Stella Arenius sång, Nathalie Lekardal sång, Joakim Arenius piano - Hosianna
  Kompositör: Reuben Morgan
 • 11.35
  Joakim Arenius piano - Bereden väg för Herran
  Kompositör: trad
 • 11.44
  Stella Arenius sång, Nathalie Lekardal sång, Joakim Arenius piano, Julia Eidevald bas, Martin Winell trummor - O prisa högt
  Kompositör: Benjamin Hastings, Dean Ussher, Marty Sampson
 • 11.48
  Stella Arenius sång, Nathalie Lekardal sång, Joakim Arenius piano, Julia Eidevald bas, Martin Winell trummor - Jag står
  Kompositör: Joel Houston
 • 11.57
  Stella Arenius sång, Nathalie Lekardal sång, Joakim Arenius piano, Julia Eidevald bas, Martin Winell trummor - Dig vi lovsjunger ärar
  Kompositör: Carl-Bertil Agnestig