Parisavtal för naturen ska hindra ett sjätte massutdöende

35 min
Djur och växter försvinner i allt snabbare takt från våra ekosystem och det är vi människor som är orsaken.

En del experter säger att våra mänskliga aktiviteter nu leder till ett sjätte massutdöende. Tidigare i jordens historia har massutdöenden inträffat till följd av nedslag av asteroider, stora vulkanutbrott eller nedisning. Men den här gången är det utbredningen av den mänskliga civilisationen som ligger bakom; när vi bygger vägar, städer, industrier och skövlar skogar för odling.
Nu efterfrågas ett Parisavtal för den biologiska mångfalden, och nästa vecka startar ett digitalt FN-möte som är tänkt att mynna ut i det. Men hur stora är chanserna att världens länder ska lyckas komma överens?

Musik som spelats i avsnittet

  • 14.27
    Silent Knights - Deep Forest
    Album: Nature Noise
    Bolag: Silent Knights