Piteälven, från glaciärerna till havet - och parkslidens superkrafter

96 min
Vi besöker Sveriges största glaciär och följer Piteälven ner till niporna nära kusten. Och så gräver vi djupt i jorden för att få reda på varför parkslide sprider sig så effektivt. Programledare: Jenny Berntson Djurvall.

Vi färdas 40 mil längs med den storslagna Piteälven, en av Sveriges fyra nationalälvar. Vår reporter Thomas Öberg gör först ett stopp vid källorna tillsammans med Per Holmlund, professor i glaciologi. Platsen är landets största glaciär, Sálajiegna i Suidälbma-massivet. Sedan besöker vi de nedersta delarna, där älven kantas av nipor, branta sandslänter mot vattnet. Ciceron här är biologen Hansi Gelter.

Och så möter vi en växt som verkar ha superkrafter - parkslide. En vacker trädgårdsväxt med rötter i Japan, men som här blivit invasiv och väldigt svår att bli av med. Men hur kommer det sig att den är så framgångsrik? Reporter Karin Gyllenklev söker svaret i underjorden tillsammans med växtekologen Tina d'Hertefeldt.

I våras berättade vi att en underart av mnemosynefjäril som bara finns i Blekinge befarades ha dött ut. Vi ringer upp Annika Lydänge på Länsstyrelsen i Blekinge för att höra om någon individ synts till i sommar.

När blev spindeln ett skadedjur, som behöver saneras bort? Det frågar sig Tina-Marie Qwiberg i veckans kråkvinkel.

Programledare är Jenny Berntson Djurvall.