Den kämpande tron

10 min
Direktsänd högmässa från Växjö Domkyrka i oroliga tider med domprost Christopher Meakin och domkyrkans körer och brassensemble under ledning av domkyrkoorganist Sten-Inge Peterson.

Gud kallar oss att inte lämna varandra ensamma i lidandet. De som i detta ögonblick drabbas så fruktansvärt behöver kunna lita på att vi inte låter dem gå genom detta ensamma. För när mänsklig ondska är som värst får vi inte förlora tron på att godhet också finns och kan ha sista ordet.

”Jag skulle vilja våga tro att kärlek är den makt som ändå världen bär.”

Detta får tron kämpa för. Eftersom bristen på tillit bland människor är en av orsakerna till ondskan behöver världen ständigt kämpa för att tilliten ska öka. Tilliten till Gud och tilliten till människor är alltså trons kamp. Svårt visst, alternativet är ännu svårare. Men med tillit behöver vi inte gå ensamma.

Medverkande:
Christopher Meakin, predikan
Carina Samuelsson, gudstjänstledare
Andrea Bjerhag, textläsning
Göran Wass, textläsning
Sara Marklund, textläsning
Sandra Gustavsson, förbön

Sten-Inge Petersson, orgel och elbas
Yvonne Steen-Ohlander, körledare
Johannes Friberg, flygel
Karin Severin, orgel
Rebecka Svensäter, flygel
Elena Vozniuk, flöjt
Magnus Åberg, orgel
Domkyrkans gosskör
Domkyrkans flickkör
Ceciliakören
Domkyrkans brassensamble:
Annika Bergendahl, valthorn
Patrik Lööw, trombon
Jonas Blom, trumpet
Camilla Gustafsson, trumpet

Första Kungaboken 19:1–8
Första Korinthiebrevet 10:12-13
Lukas 7:36-8:3

Musik:
Psalm 135 Se vi går upp till Jerusalem
Gud är mysterium
Psalm 219 Jag skulle vilja våga tro
You´ll never walk alone
Psalm 769 Gud i dina händer
Kärlekens tid
Psalm 591 Det kan vi göra för rätt och fred


Producent Marianne Greip
Tekniker Magnus Larsson och Magnus Walfridsson
Sveriges Radio Kronoberg

liv@sverigesradio.se

Musik som spelats i avsnittet

 • 11.04
  Sten-Inge Peterson, orgel, Magnus Åberg, orgel, Domkyrkans brassensemble, församlingssång - Psalm 135 Se vi går upp till Jerusalem
  Kompositör: Trad
 • 11.14
  Domkyrkans ungdomskörer, Johannes Friberg, flygel, Sten-Inge Peterson, bas, Elena Vozniuk, flöjt. - Gud är mysterium
  Kompositör: Georg Riedel
 • 11.17
  Rebecka Svensäter, flygel, Elena Vozniuk, flöjt, Magnus Åberg, orgel, församlingssång - Psalm 219: Jag skulle vilja våga tro
  Kompositör: Tore Littmarck
 • 11.34
  Domkyrkans ungdomskörer, Johannes Friberg, flygel, Sten-Inge Peterson, bas. - You´ll never walk alone
  Kompositör: O Hammers
 • 11.41
  Karin Severin, orgel, Sten-Inge Peterson, orgel, Domkyrkans brassensemble, församlingssång - Psalm 769:”Gud i dina händer”
  Kompositör: Pekka Simojoki
 • 11.53
  Domkyrkans ungdomskörer, Johannes Friberg, flygel, Sten-Inge Peterson, bas. - Kärlekens tid
  Kompositör: Benny Andersson
 • 11.56
  Rebecka Svensäter, flygel, Elena Vozniuk, flöjt, Karin Severin, orgel Sten-Inge Peterson, orgel, Domkyrkans brassensemble, församlingssång - Psalm 591:”Det kan vi göra för rätt och fred
  Kompositör: Karl-Olof Robertson