Politik Sápmi - Sameradiopodden synar konsultationsplikten med samer

30 min
Jurister varnar för att konsultationer bli papperstigrar.

Norska stortinget har i somras beslutat om en lagstadgad konsultationsordning med samerna.
I Sverige har regeringen för tredje gången lagt fram ett liknande förslag och i Finland pågår en bred översyn av sametingslagen, bland annat rörande konsultationer.
Men nu varnar jurister för att konsultationerna har svårt att nå internationella principer om urfolksrätt, speciellt i Sverige och Finland.