Politiska rummet: Om konservatismen

45 min
Konservatismen har plötsligt medvind efter att länge ha fört en slumrande tillvaro i svensk politik. Men vad är det att vara konservativ? Filosofiska rummet byter skepnad till Politiska rummet i åtta program inför valet.

Förändra med försiktighet, förvalta och förädla skulle kunna definiera konservatismen. Konservatismen är inte en ideologi som ser likadan ut i hela världen utan den utgår ifrån de lokala sammanhangen där historien, traditioner, nationen och familj och andra gemenskaper är viktiga kärnvärden. Det talas om ett konservativt block och en konservativ våg. Vad är svensk konservatism och var hittar vi den idag?

Konservatismens historia och plats i svensk politik

Politiska rummet lyfter fram konservatismens ursprung, ser hur den har utvecklats och hur den tagit sig in i dagens svenska politiska landskap. Vi söker efter konservatismen hos dagens riksdagspartier och lyfter upp viktiga tänkare och trenderna inom konservatismen.
Vilken fråga ska jag ställa till mig själv för att ta reda på om jag är konservativ?

Sven-Eric Liedman, svensk nestor i politikens idéhistoria, ger oss konservatismens historia och kärnvärden. Katarina Barrling, docent i statsvetenskap och Svante Nordin, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria tar konservatismen in i vår samtid och analyserar hur den tar sig uttryck i svensk politik och hos vilka partier som man kan hitta konservativa idéer.
Programledare: Cecilia Strömberg Wallin
Producent: Marie Liljedahl

Litteraturtips:

Reflektioner om franska revolutionen - Edmund Burke
A Political Philosophy: Arguments for Conservatism - Roger Scruton
The meaning of conservatism - Roger Scruton
De konservativa idéerna - Herbert Tingsten
The conservative mind - Russell Kirk
Det politiska tänkandes historia - Svante Nordin
Från Platon till demokratins kris: De politiska idéernas historia – Sven-Eric Liedman

 

Musik som spelats i avsnittet

  • 17.01
    Bo Kaspers Orkester - Ett & noll (Singelversion)
    Album: Samling
    Bolag: SME - RCA Records Label