Politiska rummet: Om liberalismen

45 min
Det är svårt att vara liberal idag. Vad innebär liberalism och var hittar vi den i svensk politik? Filosofiska rummet byter skepnad till Politiska rummet i åtta program inför valet. Programmet sändes första gången den 10 april 2022.

Frihet, rättvisa och marknad är tre ord som förknippas med liberalismen. Men liberalismen har många ansikten. Det som förenar de olika inriktningarna är att individens frihet står i centrum och det som skiljer dem åt i hårda drag är synen på statens och marknadens roll i samhället . Kan vi prata om liberalismen som EN ideologi?

Liberalismens historia och plats i svensk politik

Politiska rummet lyfter fram liberalismens ursprung, ser hur den har utvecklats och hur den tagit sig in i dagens svenska politiska landskap. Vi söker efter liberalismen hos dagens riksdagspartier och vi lyfter upp viktiga tänkare och trenderna inom liberalismen.
Vilken fråga ska jag ställa till mig själv för att ta reda på om jag är liberal?

Sven-Eric Liedman, svensk nestor i politisk idéhistoria, ger oss liberalismens historia och kärnvärden. Jenny Andersson, professor i idéhistoria och Jesper Ahlin Marceta, doktor i filosofi och redaktör för Liberal debatt tar liberalismen in i vår samtid och analyserar hur den tar sig uttryck i svensk politik och hos vilka partier som man kan hitta liberala idéer.
Programledare: Cecilia Strömberg Wallin
Producent: Marie Liljedahl

Litteraturtips:
Om friheten - John Staurt Mill
Anarki, stat och utopi – Robert Nozick
The Lost History of Liberalism - Helena Rosenblatt
Vi är alla individualister – Jesper Ahlin Marceta
Kapitalism och frihet – Milton Friedman
En teori om rättvisa – John Rawls
Det politiska tänkandes historia - Svante Nordin
Från Platon till demokratins kris: De politiska idéernas historia – Sven-Eric Liedman

Musik som spelats i avsnittet

  • 17.00
    Bo Kaspers Orkester - Ett & Noll (Album Version)
    Album: Amerika
    Bolag: Columbia