Politiska rummet: Om socialismen

45 min
Socialismen är drömmen om det klasslösa samhället, en ny värld av jämlikhet och solidaritet. Hur ser den socialistiska visionen ut idag och var hittar vi den i svensk politik? Programmet sändes första gången den 24 april 2022.

Klasskamp, jämlikhet och rättvisa är centrala ord inom socialismen. Socialismen menar att samhället måste analyseras utifrån kollektivet när ekonomiska och sociala problem ska lösas. Historiskt delades den upp i en revolutionär och en reformistisk gren.
Idag ser inte arbetarklassen i Sverige ut som vid socialismens födelse, välståndet har ökat och arbetarna själva vänder sig gärna åt andra håll än åt vänster. Samtidigt ser vi kritik mot växande klyftor och globalisering. Vilka grupper är det socialismen talar för idag?

Socialismens historia och plats i svensk politik

Politiska rummet lyfter fram socialismens ursprung, ser hur den har utvecklats och hur den tagit sig in i dagens svenska politiska landskap. Vi söker efter socialismen hos dagens riksdagspartier och vi lyfter upp viktiga tänkare och trenderna inom socialismen.
Vilken fråga ska jag ställa till mig själv för att ta reda på om jag är socialist?

Sven-Eric Liedman, nestor i politisk idéhistoria, ger oss socialismens historia och kärnvärden. Jenny Andersson, professor i idéhistoria och Markus Furendal, doktor i statsvetenskap tar socialismen in i vår samtid och analyserar hur den tar sig uttryck i svensk politik och hos vilka partier som man kan hitta socialistiska idéer.
Programledare: Cecilia Strömberg Wallin
Producent: Marie Liljedahl

Litteraturtips:
Kommunistiska manifestet - Karl Marx och Friedrich Engels
Karl Marx - en biografi - Sven-Eric Liedman
If you’re an egalitarian, how come you’re so rich? - G. A. Cohen
Varför inte socialism, och om den egalitära rättvisans valuta - G. A. Cohen
Kapitalet i tjugoförsta århundradet – Thomas Piketty
Chockdoktrinen – Naomi Klein
Det här förändrar allt: kapitalismen kontra klimatet – Naomi Klein
Vårt enda liv – Martin Hägglund