Prepositionssystemet är i rörelse

30 min
Har prepositionerna blivit aktivister som vill byta plats och uppgifter med varandra? Frågan ställs i veckans Språket som handlar om de små men viktiga prepositionerna.

Veckans språkfrågor

Finns den ökad osäkerhet kring vilken preposition som ska användas när?

Har användningen av prepositionen "kring" blivit vanligare och i så fall varför?

Bör man skriva “tröjor till kvinnor” eller “tröjor för kvinnor”?

Vad är skillnaden på att dö i, av eller med covid-19?

Kan man skriva “jag känner förtroende och stöd hos dig” eller måste alla prepositioner finnas med som i “jag känner förtroende för och stöd hos dig”?

Vad är skillnaden på att “vara i stan” och att “vara på stan”?

Språkvetare Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Programledare Emmy Rasper.