Priset för att lämna ett kriminellt sammanhang

30 min
Sharif ville lämna ett kriminellt sammanhang men blir hotad till livet på grund av en skuld. Socialtjänst och polis säger bestämt nej till att betala. Men han upplever att han inte har något val.

– Du måste betala imorgon eller så kommer du att dö.

Det var orden som Sharif fick höra från personer han trodde var vänner. Han köpte narkotika av dem och lånade även pengar. När Sharif greps av polisen togs pengarna i beslag, och han blev så småningom hotad med vapen. Han, och även familjehemmet där han bodde, upplevde dödshotet som akut.

– Vi upplevde att vi inte hade något val, säger Sharifs tidigare fostermamma Sara.

Sharif, som inte hade fyllt 18 när han greps av polisen, fick insatser från socialtjänsten i sin kommun och även om Sara också hade kontakt med en avhopparorganisation räknades han förmodligen inte som en avhoppare i formell mening.

Beroende på var i landet man bor definieras avhoppare lite olika, och möjligheten att få hjälp kan också skilja sig åt. En del kommuner, som de i storstadsregionerna, har uttalad avhopparverksamhet medan det på andra håll är oklart vems ansvaret är. Men när I lagens namn pratar med socialtjänster, polis och organisationer berättar många om att allt fler som verkar vilja lämna ett kriminellt liv.

Siffror som I lagens namn fått fram från de tre storstadskommunerna visar att det i Stockholm och Malmö varit ett ökande inflöde sedan 2017. I Göteborg ligger det på ungefär samma nivå.

Malmö stads konsultationsteam har hittills i år haft kontakt med 38 personer som vill hoppa av och där polisen gjort en hotbildsbedömning, för tre år sedan var det 50 personer på ett helt år.

Stockholms stads enhet för hemlösa, som även jobbar med avhoppare, har hittills i år haft ett inflöde på tolv personer, att jämföra med elva personer hela förra året.
Alla avhoppare fångas dock inte upp i dessa verksamheter, det finns exempelvis sociala insatsgrupper i flera kommuner som även de hjälper personer som vill lämna kriminalitet.

Fotnot: Sharif och Sara heter egentligen något annat, och Sharifs röst är utbytt.

Programledare: Martin Wicklin.
Ljudtekniker: Johan Hörnqvist.
Reporter/producent: Evalisa Wallin.

Avhoppare - statistik:
Stockholms stad
2020 12 (till och med 17 juni)
2019 11
2018 2 
2017 5
Personer som kommer till enheten för hemlösa via polisens sektion för brottsoffer och personsäkerhet, de har en mycket hög hotbild och måste ofta flytta från Stockholm samt få skyddade personuppgifter.

Malmö stad
2020 - 38 (till och med slutet av juli)
2019 - 70
2018 - 68
2017 - 50
Personer som fått en hotbildsbedömning av polisen och som har kontakt med Malmö stads konsultationsteam.

Göteborgs stad
dec 2019 - juli 2020 13 potentiella kontakter, 5 startade insatser
2019 37 potentiella kontakter, 12 startade insatser
2018 38 potentiella kontakter, 10 startade insatser
2017 7 potentiella kontakter, 4 startade insatser

Musik som spelats i avsnittet

 • 12.00
  Harry Gregson-Williams - Center Of Attention
  Album: Phone Booth
  Kompositör: Harry Gregson-Williams
  Bolag: Fox Music
 • 12.17
  Howard Shore - Keep Silent
  Album: Spotlight (Original Motion Picture Soundtrack)
  Bolag: Howard Shore
 • 12.20
  Harry Gregson-Williams - Algiers Ferry
  Album: Déjà Vu
  Bolag: Hollywood Records
 • 12.27
  Harry Gregson-Williams - Center of Attention
  Album: Phone Booth
  Bolag: Kirtland Records