Privatskolor, Cementa, kungen

30 min
Ring P1 från Gävle om bland annat privatskolornas vinster, Cementa och kungens öppnade av riksdagen. Programledare: Jenny Roosqvist, ansvarig utgivare: Staffan Mälstam.