Psykisk ohälsa bland idrottare - Idrottspsykologen Elin Borg

25 min
En av OS-största stjärnor Simone Biles har hoppat av flera tävlingar på grund av psykisk ohälsa. Idrottspsykologen Elin Borg jobbar med hanteringen av stress, psykisk ohälsa kopplat till prestation och idrott samt presentationsrelaterad psykologi. Hon ska berätta om hur den psykiska ohälsan ser ut bland idrottare, vilka de vanligaste problemen är och hur mycket fokus läggs på det vs det fysiska måendet.

Programledare: David Druid, Katherine Zimmerman & Ison Glasgow