Putin och Rysskräcken - del 3

30 min
Ryssarna uppfattar att det är väst, med NATO och EU i spetsen, som hela tiden närmar sig deras gränser. USA planerar ett missilförsvarssystem alldeles inpå Rysslands närhet. I Sverige talar en del om det ryska hotet i Östersjön. I Ryssland pekar man på att nästan alla Östersjöländerna i dag, antingen är NATO-länder eller nära lierade med NATO. Är Östersjön i själva verket mer västligt än någonsin tidigare?