Radiofynd: Fru Ingrid Andersson i Halmstad dömer ut manlig bostadsplanering 1946

4:51 min
Hösten är inflyttningens tid, och strax efter kriget råder skriande bostadsbrist. Även bostädernas planering debatteras flitigt. Fru Ingrid Andersson gav gärna praktiska råd till våra beslutsfattare.