Povel 2002 om Evert 1945

4:52 min
Mer än nio decennier av fantastisk radio att återupptäcka och minnas.