Randiga sagor lulesamiska, del 8: Nalle går vilse/ Nalle miehtsen tjádján

8:03 min
Nalle adná miehttse l stuorre ja binná suorgganahtte. Áhtjes giedas tjavgga adnal, valla hähkkat juojddá ájttsá – Tsuoppoj sebmula nanna!

Nalle tycker att skogen är stor och lite läskig. Han håller pappa hårt i tassen, men plötsligt får han syn på något- en groda på mossan!

Bágo subttsasij:

Skog - Miehttse

Fåglar – Låtte

Groda - Tsuoppoj

Fika - Svarkka

Älg - Sarvva

Rájak subttsasa li guovtegielak subttsasa mánájda gålmmå jages ja sijá äjgádijda. Subttsasa li dagádum dajda gudi dádjadi nágina nasjonálla unneplågosgielajs ja dajda gudi dåssju dárogielav bukti.

Oavdástalle: Ánndaris Rimpi

Tjuojalvis: Micaela Gustafsson

Lávlla: Micaela Gustafsson ja Ánndaris Rimpi

Buvtadiddje: Linda Marakatt

Täksta: Linda Belanner ja Camilla Blomqvist

Jårggåliddje: Lisa Lyngman Gœlok

Teknijkka ja maŋemus mixa: Helena Sydberg Hinrichsen

Randiga sagor är tvåspråkiga berättelser för barn från 3 år och deras vuxna. Berättelserna riktar sig både till den som förstår något av de fem nationella minoritetsspråken och till den som bara förstår svenska.

Musik som spelats i avsnittet

 • 06.50
  Digiffects Sound Effects Library - Group of Children Playing and Laughing Indoors
  Album: Children
  Bolag: Hot Ideas 2016
 • 06.58
  Ailigas Nieiddat - Katinka
  Album: Katinka
  Kompositör: Trad
  Bolag: Skadja Studio