Rättssäkerheten och rikets säkerhet – Raad ska utvisas trots ”problematisk” Säpoutredning

15 min
I den andra delen av Ekots granskning av lagen om särskild utlänningskontroll avslöjas nya uppgifter om processen och ett av fallen.

I tidigare hemliga dokument från Migrationsöverdomstolen kallar domstolen Säpos utredning för ”problematisk” och skriver att de inte kan göra en självständig bedömning av om personen hotar rikets säkerhet. Det handlar om 34-åriga Raad Al-Duhan från Gävle, som tidigare var en hyllad ungdomsledare men som nu pekats ut som en radikal islamist, men själv säger han att han inte ens är särskilt religiös.

Opartiskhet och saklighet är grundbultar i SRs uppdrag liksom i Ekots rapportering. Det har blivit en kritisk debatt i media om dessa inslag. Vi vill fortsatt ge publiken en möjlighet att ta del av inslagen men vill också att publiken ska få kunskap om hur Ekots ansvarig utgivare Klas Wolf-Watz resonerat. Det kan ni läsa om här:

https://sverigesradio.se/artikel/ekochefsredogorelse