Ravi mäter ögonrörelser för att se vem som ska få köra bil

20 min
Ravi Chadalavada är doktorand och forskar om robotars samverkan med människor med hjälp av ögonrörelseglasögon - alltså s k eyetracking-glasögon, som följer vår blick. Inför sin uppkörning för svenskt körkort fick han en snilleblixt – samma sorts glasögon kan bli ett viktigt verktyg för att se vem som är en lämplig bilförare.

För äldre och personer som drabbats av sjukdom har vården en svår uppgift – att bedöma om de ska få köra bil eller inte. Det är nämligen läkares skyldighet, enligt körkortslagen. Det är både svårbedömt och känsligt. En mer objektiv metod att mäta körförmågan skulle vara till stor hjälp och det är en sådan Ravi Chadalavada hoppas kunna utveckla, med hjälp av kameraglasögonen.

Ögonrörelseglasögon och uppkörningen gav honom idén

Idén fick han när han själv skulle köra upp för att omvandla sitt indiska körkort till ett svenskt. Då låg ögonrörelseglasögonen bredvid honom i framsätet och plötsligt insåg han att de skulle fungera objektivt, och kanske upptäcka sådant som körkortsinspektören eller körskoleläraren inte ser i sina speglar. Om man har sett stoppsignalen, cyklisten i innerfilen eller bilen som håller på att köra om till exempel.

Glasögonen "ser" om du ska få ha körkortet kvar

Och det var när han började jobba med att utveckla idén som han förstod att intresset också var stort från dem som ska bedöma om vissa ska tvingas sluta köra bil eller ej. Nu samarbetar han med geriatriska kliniken på Örebro sjukhus och Väg- och Transportforskningsinstitutet, VTI. I januari ska de börja med de första testerna på patienter, i ett första utvecklingsskede.

Och han har också fått hjälp av utvecklingsavdelningen på Örebro universitet för att söka patent för metoden och han hoppas kunna bilda ett företag som säljer denna tjänst.