Vindparkskonflikten i Härjedalen – Ikea och renskötarna

42 min
Programledare: Marie-Louise Kristola.