Så blev militären bäst på akronymer

30 min
Inom försvarsmakten är ords exakta betydelse viktig och dubbeltydighet uppskattas ej. Följ med Språket på en militär visitering av akronymer, kommandon och språk utan emotioner.

Veckans språkfrågor

Varifrån kommer ordet mönstring?

Lumpen i betydelse värnplikt, var kommer det ifrån?

Malaj användes inom det militära för handräckningsvärnpliktig, men varför sa man just malaj?

Vad är utmärkande för det militära språket?

Varför används många akronymer inom försvaret?

Vad ska ett rum där vapen förvaras kallas, är det militära ordet kassun rätt?

Har ordet polimasa någon militär koppling?

Har det militära språket påverkat allmänspråket?

Språkvetare Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Gäst David Bergman, major och doktor i psykologi från Försvarshögskolan. Programledare Emmy Rasper.