Så drabbas Sveriges försvar av Kinas upprustning

34 min
Kina rustar upp – och USA skiftar sin uppmärksamhet till det som kallas den indopacifiska regionen. Det får följder för Sverige.

Hör om det som kallats för kampen om framtidens världsordning, kraftmätningen mellan Kina och USA.

Retoriken är uppskruvad kring Taiwan efter Kinas flygningar, och USA har tillsammans med Storbritannien och Australien bildat försvarspakten Aukus.

Samtidigt är Taiwan en av världens största producenter av halvledare, något som får ytterligare konsekvenser för världen. 

Upprustningen i det som kallas den indopacifiska regionen är omfattande.

Följderna för Sverige

USA och Nato är försvarspartners till Sverige, och bedömare tror att det som nu händer på andra sidan jorden kommer att få följder här.

– Tyngdpunkten och inte minst uppmärksamheten, den kommer att förskjutas och det har stor betydelse för Sverige och för Europa, säger Bengt Svensson, tidigare försvarsattaché i Washington.

Nyhetsljuden i programmet kommer från Channel 4 och South China Morning Post.