Så får vi tillräckligt med mat i en varmare värld

41 min
Klimatförändringen är ett allvarligt hot mot livsmedelsförsörjningen, och kan innebära brist på mat i framtiden, när skördarna befaras minska.

För varje tiondels grad som jorden värms upp ökar risken för extremväder, och torka och översvämningar kan leda till missväxt. Produktionen av vissa råvaror riskerar att minska kraftigt och störa den globala handeln. Enligt en forskningsrapport tidigare i höstas, kan skördarna av majs ha minskat med nära 30 procent, vid slutet av århundradet. Men kan bönder anpassa sina odlingar till ett nytt klimat? Och kan forskare ta fram nya typer av växter, som klarar utmaningarna?

Programledare: Niklas Zachrisson

Reporter: Gustaf Klarin

Producent: Mona Hambraeus och Daniel Värjö.

Musik som spelats i avsnittet

 • 14.05
  Ultimate Sound Effects Library - Wind Sound Effects, Pt. 2
  Album: Sound Effects Library for Internet Videos, Vol. 1
  Bolag: Stock Music Factory
 • 14.05
  ZZ Top - La Grange
  Album: Born To Rock - 60 Tracks of Classic Rock
  Bolag: WM UK