Så kan stökiga tonåringar få hjälp bort från kriminalitet

20 min
I veckan gick Socialstyrelsen för första gången ut med rekommendationer om vilka insatser som kan hindra barn och unga att fortsätta begå brott.

I Socialstyrelsens rekommendationer lyfts en metod fram. Istället för att placera ungdomar på institution rekommenderas att unga 12-17 år ska få komma till en behandlingsfamilj. Där ska ett helt team av vuxna finnas till hands runt den unga. Metoden kallas Treatment Foster Care Oregon, TFCO, berättar Jenny Jakobsson, utredare på Socialstyrelsen.

Lotta Höjman är biträdande chef på ett SiS-boende i Hässleholm. Där har metoden använts som en utslussningsmetod, men också istället för boende på institution. På ett år ska tonåringen få så mycket hjälp att den kan återgå till ett fungerande liv med skolgång i sin vanliga familj.  

Martin Bergström, docent i socialt arbete vid Lunds universitet, menar att metoden är effektiv eftersom den riktar in sig på ett barn i taget.   

Programledare: Annika Östman
annika.ostman@sverigesradio.se

Producent: Jonna Westin
jonna.westin@sverigesradio.se