Så ska Östersjöns grunda vikar restaureras: "Det är väldigt artfattigt"

42 min
Östersjön hör till världens mest miljöpåverkade vatten. Grunda vikar med grumligt vatten och geléaktiga bottnar som luktar ruttna ägg är numera vanligt.

Övergödning och överfiske har förändrat livsvillkoren. Nu läggs den globala uppvärmningen och marina värmeböljor till det, vilket hotar hela ekosystemet.
Nu ska landskapen under ytan kartläggas, och Klotet var med på en expedition i somras.

Vad behöver göras för att skydda och få tillbaka miljön i de grunda vikarna?

Projektet "Levande vikar" drivs av stiftelsen BalticWaters2030 i samarbete med Stockholms universitet, Länsstyrelsen i Stockholm och Havs- och vattenmyndigheten.