Säkerhetspolitiska analysen – "Nato-medlemskap skulle vara "konfliktavhållande"

43 min
Den säkerhetspolitiska analys som ska ligga till grund för Sveriges Nato-beslut, presenterades på fredagen. Hör hela presskonferensen.

Sex av åtta riksdagspartier står bakom rapportens innehåll. Vänsterpartiet och Miljöpartiet står inte bakom analysen som helhet.

– Samtliga partier är överens om att Rysslands invasion i Ukraina är den mest omfattande sedan andra världskriget och agerandet utgör ett flagrant brott mot folkrätten och den europeiska säkerhetsordningen. Vi konstaterar att Rysslandskrisen är strukturell, systematisk och långvarig. Det är den analysen som är helt grundläggande för resten av rapporten, säger utrikesminister Ann Linde (S).

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) säger att rapporten inte redovisar något förslag om hur Sverige ska göra med en Natoansökan. Han säger sedan vad konsekvenserna av en eventuell svensk Natoansökan kan bli.

– Om Sverige väljer att ansöka om ett Natomedlemskap finns risk för ryska aggressioner. Det är av vikt att Sverige på olika sätt får säkerhetsförsäkringar från ett antal allierade under transitionsperioden, säger Peter Hultqvist.

– Vid ett eventuellt Nato-medlemskap skulle det nordiska försvarssamarbete kunna fördjupas inom Nato, även det nordisk-baltiska samarbetet skulle kunna fördjupas, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Moderaternas representant Hans Wallmark betonar vikten av artikel fem i Nato-fördraget och solidaritet i Europa som argument för att Sverige bör gå med i Nato.

– Det är det kollektiva försvaret, en för alla alla för en, den gemensamma försvarsplaneringen. För det andra att hela Norden kommer att ha gemensam försvarsplanering med våra närmaste och viktigaste länder, vi stärker den nordiska och baltiska gemenskapen. Och för det tredje, solidaritet med Europa, vi bygger säkerhet med Europa och Nordamerika, säger Hans Wallmark (M).

– Sverigedemokraterna står bakom allt väsentligt i rapporten, även om vi haft synpunkter på vissa formuleringar. Vi menar att Sverige borde ha ökat vår försvarsförmåga mer och tidigare. Totalförsvarsförmågan har nedmonterats men förhoppningsvis ser vi med den här analysen en tydlig vändpunkt som är långsiktig och inte tillfällig, säger Aron Emilsson (SD).

På pressträffen deltog utrikesminister Ann Linde (S), försvarsminister Peter Hultqvist (S), Kenneth G Forslund (S), Hans Wallmark (M), Pål Jonsson (M), Aron Emilsson (SD), Kerstin Lundgren (C), Håkan Svenneling (V), Mikael Oscarsson (KD), Allan Widman (L), och Maria Ferm (MP).