Samarbete över religionsgränser behövs i kriser

48 min
I krig och kriser prövas människors samarbetsförmåga, vilken roll kan religionen ha och hur ska de religiösa ledarna agera?

I Järva i nordvästra Stockholm skrev nyligen företrädare för flera trossamfund på ett gemensamt upprop för att få människor som bor där att våga ta kontakt med polisen för att vittna.
Vad kan de religiösa ledarna ha för inflytande i den här frågan?

När den så kallade Backabranden inträffade i Göteborg 1998 dog 63 unga människor och det uppstod snabbt ett behov av ett samarbete mellan olika religiösa samfund.
Hör om erfarenheterna från det och vilka lärdomar man kan dra.

Ett program om hur samarbete över religionsgränserna både kan vara inspirerande men samtidigt en utmaning.

röster i programmet:
Sofia Camnerin, generalsekreterare i Sveriges Kristna råd och ledamot i Kyrkornas världsråd
Fardosa Omar, verksamhetschef Rinkeby Folkets hus
Petri Kinnunen, frikyrkopastor från Tenstakyrkan
Nasir Ahmed Arif, imam i Aysha moskéen
Diamant Salihu, reporter Sveriges Television
Marika Palmdahl, präst i Göteborg
Fuad Colic, imam i Göteborg

programledare: Åsa Furuhagen
producent: Anders Diamant
reportrar: Lollo Collmar och Märta Kero