Sanktioner - Det ekonomiska vapnet

69 min
Kan den gyllene medelvägen mellan diplomati och militär konflikt bita på diktatorers krigstörst?

Med risken för ett tredje världskrig hägrande på horisonten har västvärlden valt en annan väg än direkt militär inblandning för att straffa Ryssland och stoppa kriget i Ukraina - ekonomiska sanktioner. Men vad vet vi egentligen om hur väl sanktioner funkar för att förmå auktoritära regimer att sluta begå krigsbrott och människorättskränkningar?

P3 Dystopia reder ut historien, nutiden och framtiden för det ekonomiska vapnet.