"Segerdagen" – en kamp om minne och myter

14 min
Den ryska "Segerdagen" den 9 maj är traditionellt en stor högtid för folkligt firande – men på senare år en allt mer politiserad dag.

Tidigare har 9 maj varit en dag de flesta kunnat enas kring –  nu, i och med kriget i Ukraina, kan det istället bli en dag som visar på en djup splittring i det ryska samhället, i kampen om vad minnet av segerdagen egentligen ska gestalta.

Reporter: Helene Alm
Producent: Eskil Krogh Larsson