Skapa en skog och knyt en knutträdgård

24 min
Henrik Sjöman tar med Gustaf till en plats där de ska anlägga en ny skogspark, och berättar hur träden samspelar när de växer upp.

Henrik berättar också vad man kan göra när man har förvuxna träd på tomten.

Anki Wenster besöker Tjolöhoms slott nära Kungsbacka, och ser hur den brittiska Arts and Crafts-rörelsen, som inspirerades av naturens mönster, påverkat trädgårdsestetiken.

Och Maj-Lis Pettersson har fått nya lyssnarfrågor att bita i.