Slutförvaret – ett historiskt beslut med stora konsekvenser

44 min
Regeringsbeslutet om slutförvaret dröjde under torsdagen. Vad innebär beslutet för kärnkraftensframtid och den hållbara energiförsörjningen i Sverige?

Snart fattas också beslut om brytning av järnmalm i Kallak, Sveriges största gruvkonflikt har satt luppen på stora frågor som avfolkningen av inlandet och energiomställningen.

Dessutom pratar vi om ultraprocessad mat – vad händer med maten när den genomgår den industriella processen? Hur påverkas våra kroppar av att äta den?

Många vill försöka förutspå pandemins framtid – finns risken för en backlash när verkligheten inte vill överensstämma med prognoserna?

MEDVERKANDE: Gustaf Klarin, Ulrika Björkstén, Niklas Zachrisson

Producent
Peter Normark
peter.normark@sverigesradio.se