Sociala och språksamma – därför ägnar Per sitt forskarliv åt hönsen

20 min
Höns lever i familjegrupper som håller ihop hela livet, och de har ett rikt språk. Det är en del av det som gör att Per Jensen har valt att ägna sitt liv åt forskning om dem.

Per Jensen är professor i etologi, djurs beteende, vid Linköpings universitet. Han har både moderna värphöns och de ursprungliga vildhönsen, röda djungelhöns, på forskningsanläggningen där vi träffar honom. Vad som skiljer urhönsen från de moderna raserna är en av de frågor han vill ha svar på. Och så den om varför kycklingar leker – och om de kan ges ett bättre liv om de stimuleras till lek.

Reporter: Camilla Widebeck
camilla.widebeck@sverigesradio.se

Producent: Lena Nordlund
lena.nordlund@sverigesradio.se