Söderåsens raviner, gullvivefjärilar och hela biologiska mångfalden på ett bräde

96 min
Morgonens fältreporter söker efter ögonknäppare bland Söderåsens raviner och där gullvivorna blommar trivs den sällsynta gullvivefjärilen.

Gullvivefjärilen flyger när gullvivorna blommar, men blir en allt sällsyntare syn. Men i Idhults naturreservat i Östergötland finns den kvar och länsstyrelsens Marcelle Johansson och Torbjörn Blixt jobbar tillsammans med markägaren Urban Eriksson för att fjärilen fortsätta finnas där.

Söderåsen i Skåne är en av Sveriges 30 nationalparker. Här finns vidsträckta bokskogar, djupa raviner och en hel del ovanliga insektsarter. Tillsammans med naturvägledarna Hanna Lundkvist och Kajsa Hansson vandrar morgonens fältreporter Jonatan Martinsson i det dramatiska landskapet för att titta närmare på några av de många arter som finns där. Kanske kan de få närkontakt med någon av områdets rariteter som röd ögonknäppare, gropig blombagge eller tapetserarspindeln. 

Hur låter det under jord? Konstnären Jenny Sunesson är aktuell med en ljudinstallation i naturreservatet Florarna. Med hjälp av kontaktmikrofoner har hon spelat in ljud vi människor inte kan höra på egen hand, myror som rör sig i marken och spinnarelarver som sänder ut telefonlika signaler.

I veckans Kråkvinkel tar programledare Mats Ottosson ett helhetsgrepp på den biologiska mångfalden och levererar en innehållsförteckning som myllrar av liv.

Ur den biologiska mångfalden  väljer Mats Ottosson två knarriga och knastriga röster från det öppna landskapet i en ny fågelsånglektion. Det handlar om buskskvätta och stenskvätta.

Programledare är Karin Gyllenklev.

Musik som spelats i avsnittet

  • 07.02
    Instead of a Kill - Status Thinking
    Album: Skinwalker
    Bolag: 10th Legion Records