Stephen Sondheim omtolkas i New York

8:21 min
Musikalartister samlades vid Times Square och sjöng Sondheims sånger. 86 åriga författaren Hanna Krall har i årtionden sysslat med minnesarkeologi i romanform över sin familj som mördades av SS