Stora risker inför nästa kris "Tror inte på kommun och stat"

15 min
En rad allvarliga brister i samhällets krisberedskap, som kan få livshotande konsekvenser vid nästa kris, oavsett om det handlar om en pandemi, värmebölja eller strömavbrott. Det framkommer i Ekots granskning.

Men vad är det som har gjort att det blivit så här?
Reportrarna Emelie Rosén och Daniel Velasco har sökt svar.

Emelie Rosén
emelie.rosen@sverigesradio.se

Daniel Velasco
daniel.velasco@sverigesradio.se