Moderskärlek av August Strindberg

24 min
En mor har för sin unga dotter, Heléne, hemlighållit sanningen om dotterns frånvarande far – som av modern utmålats som svikare och lögnare.

Men under en sommarvistelse i skärgården, träffar Heléne den yngre Lisen – som visar sig vara halvsyster till Helène. Därmed kommer sanningen om Helénes far fram – en sanning som ställer fadern i en mångdubbelt bättre dager, än beskrivningen modern gett.

Men trots de glädjande uppgifterna om faderns kärlek till henne, tycker inte Heléne att Lisen gjort henne något gott. Moderns lögner har allt för länge dominerat Helénes liv – lögnen har förvandlats till sanning, och sanningen till lögn.

Moderskärlek av August Strindberg

I rollerna: Modern – Sif Ruud, Dottern Helène – Pia Arnell, Lisen – Catherine Berg, Påkläderskan – Marianne Nielsen

Regi: Bengt Ekerot

Från 1958