Studio Ett 27 september

103 min
Våldsvågen vållar oro i Norge, Braverman ifrågasätter hela FN:s flyktingkonvention, är trubbnosiga hundar korkade?, bönder i Ukraina har stor förståelse för polackernas ilska om veteimporten, det illojala vårdbiträdet blir spelfilm, kulturutredningen, sprängmedlen i våldsspiralen, inga koranbränningar i Frankrike, Ekots partisympatiundersökning och att få unga att läsa klassiker.