Studio Ett kväll 13 september

101 min
Efter AI-varningarna – stort möte i amerikanska senaten mellan politiker och techjättar. Kriminella nätverket foxtrot i Turkiet. Dödssiffran stiger i Libyen efter översvämningskatastrofen. Jordbävningsdrabbade Marocko. Janne Anderssons ledarskap. Med mera.