Studio Ett kväll 21 september

98 min
Undantagslag för att Cementa ska kunna fortsätta bryta kalk. Stefan Löfven vid FN:s generalförsamling. Inför Centerstämman. Coronaläget i världen. Norge klassar covid-19 som säsongsinfluensa. Pashtuerna och talibanerna. Evergrande. Alzheimertest och vården.