Studio Ett Kväll 27 oktober

98 min
I den amerikanska kongressen fortsätter intensiva förhandlingar om de stora välfärdssatsningarna och klimatinitiativen.

Tredje dos vaccin rekommenderas. Adoptionerna från Chile till Sverige på 70-talet. EU bötfäller Polen. NATO besöker Sverige. SIS-hem får kritik för isoleringen av barn. Regeringen Draghi i Italien fungerar. Boksamtal: ny bok om Sverigebilden och svenskarna.