Svårt att leka efter skolan

6:10 min
”Jag bor så långt bort, det är svårt att leka efter skolan”, skriver 8-åriga Nadja till Kompistorsdag. Farzad och Ludvig ger tips och stöttning!