Sveriges rosor har kartlagts - och vilka träd klarar översvämningar?

24 min
Margareta har luktat sig igenom Sveriges rosor, Henrik testar hur olika träd klarar väta och Maj-Lis tycker inte att vintergröna ska vara under rosbusken.

Ett svenskt roskulturarv finns nu dokumenterat, från norr till söder har äldre kulturrosor kartlagts och det handlar om alltifrån DNA till rosornas kulturhistoria.
Programmet för odlad mångfald, Pom, har genom Rosuppropet och engagerade medarbetare landet runt genomfört fältinventeringar av rosor. Projektet har letts av Lars-Åke Gustavsson tillsammans med Henrik Morin. Många rosor beskrivs för allra första gången. Margareta von Rosen har varit med vid inventeringen och utvärderingen. En uppgift har varit att beskriva hur rosorna doftar.

Odla med P1's expert på buskar och träd, Henrik Sjöman, tar oss med till
SLU i Alnarp där växtförädlare planterat en mängd olika träd och buskar från hela världen för att se hur de klarar riktigt våta förhållanden och om de kan passa i svenska trädgårdar och parker i framtiden.

Växtskyddsexperten Maj-Lis Pettersson svarar på lyssnarfrågor om bland annat marktäckaren vintergröna, som hon inte tycker bör planteras under rosenbusken.
Har du en fråga? Mejla oss: odla@sverigesradio.se

Programledare: Gustaf Klarin
Producent: Åsa Wistedt