SVT-profilen Carolina Neurath om barnamordet i släkten

18 min
Något skavde i släktens historia som ingen ville tala om. P4 Extra Gästen är författaren och journalisten Carolina Neurath som skrivit boken "Fråga aldrig om Marianne". Men det gör Erik Blix i dag.

Ansvarig utgivare: Niklas Mannheimer Ruberg