Telefonen – sättet att kommunicera på förändrades radikalt

9:34 min
De senaste decenniernas mobilutveckling har i hög grad förändrat samhället. Men teknikprofessor Nina Wormbs lyfter hellre fram den banbrytande 1800-talstekniken som gjorde det möjligt att tal kunde gå mellan olika platser ­och vilken förändring det innebar i folks vardagsliv.

Expert: Nina Wormbs, teknikhistoriker på KTH

Producent och programledare: Erik Laquist